เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Epson TM-T82

รหัสสินค้า:PNS00001

ราคาพิเศษ
7,500 บาท
จากราคาปกติ 8,500 บาท

เครื่องพิมพ์สลิปใบเสร็จรับเงิน-ใบกำกับภาษีอย่างย่อ พิมพ์ด้วยระบบความร้อน (ไม่ต้องใช้หมึก) ขนาด 80mm ตัดกระดาษอัตโนมัติ

สั่งซื้อสินค้า