กระดาษใบเสร็จความร้อน 80 mm ยาว 80m

รหัสสินค้า:PNS00012

ราคาพิเศษ
65 บาท
จากราคาปกติ 79 บาท

กระดาษพิมพ์ใบเสร็จ ความร้อน ใช้กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ ระบบกระดาษความร้อน Thermal paper Receipt Paper 80 mm ยาว 80 เมตร

สั่งซื้อสินค้า